Kdo / Who

Karel Pavlinc in žena Marta že 10 let živita in ustvarjata pod vasjo Padna v zaledju Slovenskega primorja. V idiličnem okolju njunega doma se prepletata povezanost z naravo in izpiljen umetniški fokus. Njuno ustvarjanje pretežno poteka v dveh smereh, in sicer se ukvarjata z izdelovanjem uporabnih dekorativnih predmetov, ki so namenjeni prodaji, ter z umetniškim delom, ki je namenjen zlasti razstavam, simpozijem in natečajem, ki se jih udeležujeta.

Povezavo med svojim ustvarjanjem in krajem, v katerem živi, Karel vidi zlasti v dopolnitvi in oživitvi programa Galerije Božidar Jakac v Padni z izdelki umetnikov, ki se ukvarjajo s keramiko in bi tam občasno predstavljali svoja dela v povezavi z idejo razpršenega hotela. Zaveda se tako pomena sodelovanja skupnosti kot tega, da imajo takšne ideje ustrezno finančno podporo. Ena izmed njegovih idej je tudi prodajalna v Padni, v kateri bi vsi vaščani lahko prodajali svoje izdelke, kar vidi kot dobro promocijo v sklopu ideje razpršenega hotela.

Z ženo Marto imata trgovinico z lastnimi izdelki v Piranu, zato odlično priložnost za vzpostavitev trgovine z domačimi proizvodi Karel vidi tudi v Padni, kljub vsem oprijemljivim idejam pa si za prihodnost želi zlasti mirnega življenja in nadaljnjega plodnega ustvarjanja z ženo Marto.

Karel Pavlinc and his wife Marta have been living and creating at the bottom of Padna village for 10 years now. The idyllic environment of their home is laced with connections to nature, and a refined artistic focus. Their creation process extends mostly in two directions, namely, they produce usable decorative items meant for sale, and they engage in their artistic work, which is mainly intended for exhibitions, symposiums and competitions they enter with their works.

Karel sees a connection between his artistic work and the place of his dwelling especially in the Božidar Jakac Gallery, which he would complete and revive by adding artistic products of ceramists, who would be able to present their works in the gallery in affiliation with the idea of a dispersed hotel. He realizes the importance of the collaboration of the local community and is also aware that the ideas receive appropriate financial support. One of his ideas is also to launch a local store in Padna, which would enable the villagers to sell their own produce there, which Karel considers a good promotion as a part of the idea of a dispersed hotel.

Him and his wife Marta already have a little store with their own products in the nearby city of Piran, that’s why he’s convinced a store with local produce is a great idea for Padna as well. Despite all his many ideas Karel’s plans for the future include striving for a peaceful live, and a continued prolific creative process with Marta.

Intervju / Interview

Kaj je prva stvar, ki jo naredite, ko se zjutraj zbudite?

Hm, prva stvar? (smeh) Prva stvar, ki jo naredim, je, da pogledam na svoj telefonček, če so kakšna obvestila.

Se lahko opišete v treh besedah?

Visok, siv … A mora bit še tretja? Visok, siv … Kaj pa vem, tretje ne najdem.

What’s the first thing you do when you wake up in the morning?

Erm, first thing? (laughing) First thing I do is to check my little phone if there’s any messages.

Can you describe yourself in three words?

Tall, gray… Do they have to be three? (laughter) Tall, gray; I can’t find the third one.

Če bi si lahko izbrali nadnaravno moč, katera bi to bila?

Če bi lahko imel nadnaravno moč, bi si želel, da se mi izpolnejo tri želje.

If you could choose to have a superpower, what would it be?

If I could have a superpower, I would want to have three wishes fulfilled.

Kaj pa vas nasmeji in spravi v dobro voljo?

Moja žena (premor) in pa da se relativno dobro počutim.

Imate v Padni kak svoj najljubši kotiček?

Ja, mogoče kdo od vaščanov – dom koga od vaščanov.

Kateri letni čas najboljše opiše vaš karakter? Zakaj?

To sta april in maj.

What makes you laugh and puts you in a good mood?

My wife (pause) and the state of feeling relatively well.

Do you have a favourite spot in the village?

Yes, some of the villagers’ homes.

What time of the year best describes your character?

April and May.  

Leave a Reply