SPOZNAJTE LOKALNE FACE

Lokalne face niso čisto navadni ljudje. So polni energije, umetniške duše, voditelji z vizijo ali domiselni reševalci problemov. Zato si želimo, da jih spoznate – ker so edinstveni.

Mest in vasi ne zaznamujejo le zgradbe, ceste in bivališča, največji pečat jim vtisnemo ljudje in veselimo se, da boste spoznali tiste, ki krajem, ki jih obiskujemo dajejo svojevrsten pečat.

MEET OUR LOCAL HEROES

Local heroes are no ordinary people. They are energetic influencers, artistic souls, visionary leaders or resourceful problem solvers. This is why we want you to meet them – because they are unique.

Every place is not significant because of buildings, roads or houses, it is most marked by people and we are happy to introduce you those that have left a great mark in places where we work.

Najnovejše Lokalne face / Latest Local Heroes

Local Heroes / Lokalne face

Katarina Prelesnik

Mayor of Municipality Solčava / Županja občine Solčava (Solčava, Slovenia)
Local Heroes / Lokalne face

Karel Pavlinc

Potter, ceramist / Lončar, keramik (Padna, Slovenia)